Porady

Instalacja w łazience

- strefa 0 jest wnętrzem wanny lub basenu natryskowego. Sprzęt i osprzęt powinny mieć
stopień ochrony nie mniejszy niż IPX7.
 
- strefa 1 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą wzdłuż zewnętrznej krawędzi
obrzeża wanny, basenu natryskowego lub w odległości 0,60 m od prysznica w przypadku
braku basenu natryskowego oraz poziomą - przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu
podłogi. Sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX5, np. podgrzewacz