Rekomendacje

Opis naszych wybranych  realizacji.

Państwowa Inspekcja Pracy

Rekomnedujemy  firmę jako profesjonalnego partnera w zakresie montażu instalacji  instalacji elektrycznych oraz pomiarów urządzeń i instalacji (w zakresie rezystancji izolacji oraz  ochronyprzeciwporażeniowej ), jak również wykonania pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy i na ciągach komunikacyjnych.

Efekty pracy spełniły wszystkie nasze wymagania w opisanym wyżej zakresie . Rzetelność i profesjonalne podejscie do wypełnionych obowiązków to tylko niektóre z zalet firmy TOMSPEC z Jeleniej Góry

z poważaniem

Nadinspektor pracy , Kierownik oddziału

mgr inż Mirosław Kocuba