Instalacje odgromowe , ochrona przepięciowa

Proponujemy dwa rodzaje instalacji odgromowej :

Piorunochron tradycyjny 

- jest to zespół połączonych ze sobą metalowych elementów, których zadaniem jest przejęcie prądu wyładowania piorunowego i odprowadzenie go jak najkrótszą drogą do ziemi bez szkody dla budynku, przebywających w nim ludzi oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowiących jego wyposażenie. Instalacja odgromowa tradycyjna składa się ze zwodów rozmieszczonych na całym dachu i przewodów odprowadzających oraz uziomów i przewodów uziemiających. Wszelkiego typu maszty antenowe i kominy sprzyjają występowaniu wyładowań i dlatego należy je wyposażyć w zwód pionowy lub poziomy.

 

Piorunochron aktywny 

przeznaczony jest do ochrony odgromowej jako zwód pionowy, składa się z głowicy indukcyjnej oraz masztu, na którym jest ona osadzona. Działanie głowicy polega na wytwarzaniu wczesnej jonizacji wokół ostrza. Funkcjonuje ona jako układ elektryczny o dodatnim sprzężeniu zwrotnym pobierającym energie z rozwijającego się wyładowania atmosferycznego (rozwiązanie patentowe). Głowica aktywna kanalizuje wyładowanie pioruna, ograniczając w ten sposób strefę rażenia pioruna do jej bezpośredniego otoczenia. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wybuchu pożaru, porażeń ludzi oraz powstanie szkód związanych z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego i przeskokiem   iskrowym.