Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne wykonywane wg obowiązujących norm

 • Pomiary impedancji pętli zwarciowej:
 • pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn≥30mA bez ich zadziałania,
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:
  - pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych
  o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000mA,
 • Pomiary rezystancji izolacji:
  - napięcia pomiarowe: 50V, 100V, 250V, 500V i 1000V oraz 2500V
 • Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:
  - pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,
 • Pomiary rezystancji uziemienia:
  - pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,
 • Sprawdzanie kolejności faz.

 

 • Pomiary natężenia oświetlenia