Pomiary oświetlenia - miejsca pracy i awaryjne

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa w nagłych sytuacjach zagrożenia, należy utrzymywać w należytym stanie instalację oświetlenia awaryjnego . Dla dodatkowej ochrony  zdrowia pracowników ustala się również normy natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy. Obowiązek  utrzymania wspomnianych instalacji w sprawności  należy do zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, a także do pracodawców. Prawidłowe postępowanie w tym zakresie kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid oraz Straż Pożarna.